Normes de l'Hospital

 1. És convenient que es mantinga un ambient de silenci, tranquil·litat i respecte de la intimitat en benefici dels pacients ingressats.
 2. Este hospital mantindrà la porta principal oberta des de les 07h fins a les 24h; en cas que necessite entrar o eixir fora d'eix horari, comunique-ho al personal de la unitat on tinga l'ingrés.
 3. La persona que el cuide que pernocte a l'habitació ha de tindre els seus efectes personals arreplegats abans de les 8 h, per a facilitar el treball dels professionals que els atenen.
 4. Per a la seguretat dels objectes personals disposem d'un "servici de custòdia". Si vol guardar algun objecte de valor dirigisca's al personal de la unitat on tinga l'ingrés.
 5. Hi ha una sala amb llavadora i eixugadora a disposició dels familiars. Si les vol fer servir s'ha de dirigir a la infermera o auxiliar d'infermeria que l'atén habitualment.
 6. La dieta que el pacient rep a l'hospital està ajustada pel seu metge i la Unitat de Nutrició, per la qual cosa es prega que no se li subministren altres aliments que podrien ser perjudicials per a la seua salut.
 7. Para la seua comoditat, en totes la unitats d'hospitalització tenim a la seua disposició sales d'estar per a pacients i familiars, amb nevera i microones d'ús comú, així com llibres i material d'entreteniment.
 8. De conformitat amb la legislació vigent, està prohibit fumar en tot el recinte hospitalari.
 9. Durant la seua estada, quan necessite ser atés pel personal utilitze, per favor, el timbre que hi ha a l'habitació, als banys i a la sala d'estar/menjador, i serà atés al més prompte possible.
 10. En el moment de l'ingrés se l'informarà sobre les normes de funcionament específiques de les distintes unitats.
 11. Está a la seua disposició la sala Segaria, situada en la 1ª planta, on es porten a terme diferents activitats lúdiques, i hi ha biblioteca i zona de lectura.

NORMES SOBRE CONSUM D'ALCOHOL, TABAC I ALIMENTS EN EL HLP DIRIGIDA A PACIENTS I CUIDADORS

Consum de begudes alcohòliques:

L'alcohol està considerat un tòxic per al cos humà, especialment per a les persones que patixen malalties cròniques i debilitants, com és el cas de la majoria de pacients que atenem a l'Hospital La Pedrera.

Per això, com a norma, queda prohibit el consum de begudes alcohòliques per part dels pacients mentres estan sent atesos a l'hospital.

No obstant això, donades les condicions particulars d'alguns pacients, entenem que pot haver-hi excepcions a esta norma. Per això, només es permetrà el consum de quantitats lleugeres de begudes alcohòliques de baixa graduació a aquells pacients que tinguen autorització escrita per part del metge responsable de la seua assistència.

Consum de tabac

A banda de ser nociu per a la salut, des de desembre de 2010, al nostre país està prohibit fumar en "centres, servicis o establiments sanitaris, així com en els espais a l'aire lliure o coberts, compresos en els seus recintes"

(Llei 42/2010, de 30 de desembre «Article 7. Prohibició de fumar». Apartat c) de la Llei)

Així doncs, tant per motius sanitaris com en aplicació d'esta Llei, no està permés fumar al recinte de l'Hospital La Pedrera i açò s'aplica a pacients, cuidadors i acompanyants, inclosos els mateixos professionals.

Consum d'aliments no pautats pels professionals sanitaris

En l'atenció a pacients amb malalties cròniques una alimentació adequada està considerada una part important de la teràpia global que rep el pacient. Al nostre centre hi ha una unitat de nutrició i un protocol de nutrició que pauta quina alimentació és la més adequada per a cada pacient i això és referendat, en reunió de treball, per l'equip de professionals que atenen els pacients.

Per això, com a norma, no està permés consumir altres aliments ni derivats fora dels elaborats i dispensats pel mateix centre.

No obstant això, donades les condicions particulars d'alguns pacients, entenem que pot haver-hi excepcions a esta norma. Per això, només es permetrà el consum aliments 'extra' a aquells pacients que tinguen autorització escrita per part del metge responsable de la seua assistència.

Distincions