Acollida de pacients

L'acollida dels pacients a l'Hospital La Pedrera és un moment molt especial per a nosaltres, ja que es tracta del primer contacte del pacient i els seus cuidadors amb el centre. Per això, hem fet un esforç especial per a organitzar este moment a fi que eixa primera impressió siga positiva i agradable, i genere seguretat i confiança als pacients i als seus acompanyants.

El dia de l'ingrés:

En arribar al nostre centre amb l'ambulància, el pacient i els seus acompanyants seran rebuts pel zelador i la supervisora general d'infermeria. Ells els acompanyaran a la seua habitació, on se'ls presentarà el personal de la planta.

El personal d'infermeria informarà sobre alguns aspectes de funcionament de l'hospital i comprovarà la confortabilitat del pacient i del seu acompanyant en relació amb l'habitació i el mobiliari.

A continuació, el metge de guàrdia s'entrevistarà amb el pacient i la família per a realitzar la història clínica, conéixer les preferències del pacient i dels seus cuidadors i pautar un pla inicial d'actuació.

L'emdemà de l'ingrés:

L'objectiu és que el pacient i els seus familiars/cuidadors siguen coneixedors del funcionament de l'hospital i que tinguen referència del Servici d'Atenció al Pacient (SAIP) per a qualsevol necessitat o suggeriment que vulguen fer.

El personal del SAIP acudirà a l'habitació del pacient a presentar-se i a oferir-li informació sobre el funcionament, els servicis i els horaris de l'hospital, així com a entregar-li els documents informatius següents:

En una conversació distesa els informarà verbalment dels diferents aspectes que conté esta documentació i avaluarà el seu grau de confort amb l'objecte de millorar-lo tant com siga possible.

Durant la primera setmana després de l'ingrés:

El personal del SAIP farà una entrevista al pacient i/o acompanyant per a conéixer el seu grau de satisfacció, de confortabilitat i d'adaptació a l'Hospital.

Esta entrevista sol durar de 15 a 20 minuts i la informació obtinguda serà traslladada a l'equip assistencial per a intentar establir les mesures oportunes encaminades a aconseguir el major grau de benestar dels pacients i acompanyants.

Els aspectes que es valoren en la dita entrevista són:

  • Hostaleria: menjar, llenceria, llit, bany, neteja d'instal·lacions…
  • Instal·lacions: adequació i adaptabilitat de les instal·lacions…
  • Funcionament: valoració dels horaris de treball, percepció de l'organització i coordinació del centre…
  • Accessibilitat: mitjans de transport per a arribar, possibles barreres arquitectòniques…
  • Activitats: espais per a passeig, entreteniment, biblioteca, televisió…
  • Atenció sanitària: capacitació del personal, rapidesa, mitjans tècnics, etc.
  • Atenció personal: actitud i tracte del personal, temps dedicat…
  • Informació: grau de coneixements del funcionament del centre, nom dels professionals, informació sobre la seua malaltia i situació clínica…
  • Humanitat/Ètica: participació en la presa de decisions, informació i autorització sobre proves i tractaments, respecte a la intimitat…

Distincions