Cartera de servicis

Hospitalizació:

 • Programa Assistencial de Convalescència
 • Programa Assistencial de Dany Cerebral Adquirit
 • Programa Assistencial de Cures Integrals Dirigides a l'Adaptació
 • Programa Assistencial de Cures Pal·liatives
 • Hospital de Dia de Dany Cerebral

Servicis centrals assistencials:

 • Unitat de Nutrició i Disfàgia
 • Unitat d'Úlceres per Pressió
 • Rehabilitació Integral
 • Medicina Preventiva
 • Treball Social
 • Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP)
 • Radiodiagnòstic
 • Laboratori de Bioquímica
 • Microbiologia
 • Farmàcia
 • Documentació Clínica i Admissió (UDCA)
 • Altres servicis assistencials externs:
 • Perruqueria                
 • Podologia

Servicis generals:

 • Informàtica
 • Manteniment
 • Hostaleria
 • Recursos humans i altres servicis administratius

Distincions