COMISSIONS FORMADES PER PROFESSIONALS DEL HOSPITAL

Comissió Permanent de Qualitat Assistencial

Comités de seguiment que la formen:

 • ANÀLISI D'INCIDENTS DE SEGURETAT DEL PACIENT
 • ATENCIÓ AL CUIDADOR
 • BIOÈTICA I TRACTE HUMÀ
 • CONFORT I HOSPITALITAT
 • MORTALITAT
 • CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL
 • ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA ASSISTENCIAL
 • PROGRAMES ASSISTENCIALS
 • PROTOCOLS
 • SEGURETAT DEL PACIENT (no farmacològica)
 • SEGURETAT FARMACOLÒGICA
 • SISTEMES INFORMACIÓ ASSISTENCIAL
 • TERÀPIA FARMACOLÒGICA
 • TERÀPIA NO FARMACOLÒGICA

Comissió Permanent de Comunicació

Comités de seguiment que la formen:

 • TRANSMISSIÓ I RECEPCIÓ DE MISSATGES
 • ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS

Comissió Permanent de Factor Humà i Competències

Comités de seguiment que la formen:

 • COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
 • VALORS CULTURALS DEL HLP
 • ESTIL DEL HLP

Comissió Permanent de Formació, Docència i Investigació

Comités de seguiment que la formen:

 • COMUNICACIÓ I REGISTRE FDI
 • DOCÈNCIA
 • FORMACIÓ
 • INVESTIGACIÓ

Comissió Permanent de Gestió Econòmica, Infreaestructures i Logística

Comités de seguiment que la formen:

 • FARMÀCIA I COMPTABILITAT
 • LOGÍSTICA I MAGATZEMS
 • RESIDUS HOSPITALARIS
 • PRODUCTIVITAT I PERSONAL NO SANITARI
 • ENERGIA
 • EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES
 • COSTOS

Comissió Permanent Tecnologies de la Informació

Comités de seguiment que la formen:

 • APLICACIONS NO ASSISTENCIALS
 • DESENROTLLAMENT I INSTAL·LACIÓ D'APLICACIONS
 • GESTIÓ DE LA XARXA INFORMÀTICA
 • GESTIÓ USUARIS SIST. INFORMACIÓ
 • SISTEMES D'AJUDA A LA DECISIÓ

Distincions