Pacients i cuidadors

Per a l'Hospital La Pedrera, els pacients i els seus cuidadors són l'objecte fonamental i la raó de ser del mateix centre, per la qual cosa ens esforcem i comprometem a oferir una atenció individualitzada i ajustada a les necessitats i preferències dels pacients i els seus cuidadors.

A més, desitgem que la seua estada en el nostre centre siga percebuda i recordada com una vivència positiva en les seues vides.

Per a això tots els professionals del centre compartixen eixos valors i dediquen el seu temps i atenció per a aconseguir estos objectius.


 

Distincions