Oferta Docent

En este apartat trobaràs informació dirigida als professionals, estructurada en diversos àmbits segons l'objectiu d'esta:

  • CURSOS D'INTERÉS: informació d'utilitat per a la Formació dels professionales (EVES, cursos d'interés, congressos, tallers i jornades)
  • CICLE "CONEIX EL TEU HOSPITAL": sessions en les quals els doferents professionals de l'hospital donen a coneixer els seus objectius, assoliments, reptes, canvis etc... mostrant-nos la realitat actual del nostre centre.
  • SESSIONS CLÍNIQUES: et mostrem tant les propostes de calendari per a les sessions clíniques, com l'accés a les ja realitzades.
  • PROTOCOLS INFORMACIÓ D'INTERÉS: aportems informació  dirigida a facilitar el treball dels professionals.
  • PUBLICACIONS: t'oferim la posibilitat de visitar les nostres aportacions a la comunitat científica.

Distincions