Equip humà

 • Equip Directiu:
  • Directors (3)
 • Hospitalització:
  • Facultatius:
   • Metges Internistes (7)
   • Metge Geriatre (2)
  • Infermeria
   • Supervisores  (4)                                                          
   • Infermeras (44)
   • TCE1(57)
  • Infermera de Nutrició (1)
  • Infermera d'UPP2 (1)
  • Zeladors (25)
 • Servicis centrals assistencials:
  • Supervisió General (4)
  • Radiologia
   • Radiòleg (1)
   • Tècnics de Radiologia (5)
  • Laboratori:
   • Microbiòleg (1)
   • Tècnics de Labotatori (3)
  • Unitat de Medicina Preventiva:
   • Metge Preventivista (1)
   • Infermer (1)
  • Farmàcia
   • Farmacèutic (2)
   • Infermeria de Farmàcia (2)
   • TEC de Farmàcia (4)
 • Psicologia clínica
  • Psicòlegs Clínics (2)
 • Neurologia
  • Neuròlegs (2)
 • Rehabilitació
  • Metge Rehabilitador (2)
  • Fisioterapeutes (6)
  • Terapeuta Ocupacional (3)
  • Logopeda (2)
  • Infermera de RHB  (1)
  • TCE de Rehabilitació (5)
  • Zelador (1)
 • SAIP
  • Infermera de SAIP (1)
  • Administratiu (1)
 • Treball Social
  • Treballador social (2)
 • UDCA3
  • Metge documentalista (1)
  • Infermera d'UDCA (1)
  • Administratius d'UDCA (2)
 • Altres servicis assistencials externs:
  • Perruqueria (1)
  • Podologia (1)
 • 1: TCE: Tècnics en Cures d'Infermeria
 • 2: UPP: Úlceres per Pressió
 • 3:UDCA: Unitat de Documentació Clínica i Admisió

Distincions