Organització Assistencial

Es caracteritza pels elements següents:

 • Funcionament assistencial amb el mètode de gestió de casos
 • Organització de professionals assistencials en equips multidisciplinaris
 • Programes assistencials transversals
 • Unitats funcionals d'hospitalització polivalents
 • Servicis assistencials transversals
  • Rehabilitació, Neurologia Psicologia Clínica, Medicina Preventiva, Treball Social i SAIP.
  • Unitats especials d'Infermeria (nutrició i disfàgia, úlceres per pressió)
 • Servicis centrals assistencials
  • Laboratori, Diagnòstic per la Imatge, Farmàcia i UDCA

Publicador de continguts

Organización funcional

24/10/2023 - Organización funcional

El HLP no està organitzat per servicis, com pot ser habitual en hospitals generals, sinó per unitats funcionals, moltes de les quals estan conformades per distints tipus de professionals....

Características de la Asistencia

24/10/2023 - Características de la Asistencia

El tipo de asistencia que se presta a nuestros pacientes sigue en método de las 3i : Integral : valorando y atendiendo las diferentes esferas del individuo enfermo: física,...

Distincions